Calendari de sessions – Consell d’Administració

Informació INSTITUCIONAL

El calendari de sessions del Consell d’Administració per al 2018 és el següent:

> 26 de febrer de 2018
> 16 d’abril de 2018
> 18 de juny de 2018
> 24 de setembre de 2018
> 17 de desembre de 2018

El Consell d’administració es reuneix a les 13:30h.